Informacja o planowanym do wykonania zadaniu ubezpieczenie uczestników rajdu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Ubezpieczenie 90 uczestników rajdów rowerowych.

– polisa od następstw NNW i OC, koszty leczenia i assistance podczas rajdu rowerowego

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 25.03.2015  r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

Dodaj komentarz