Akademia Sołtysa w Gminie Ryczywół

W sobotę 28 lutego w świetlicy wiejskiej w Gorzewie odbyło się szkolenie –  Akademia Sołtysa, w którym udział wzięli sołtysi lub członkowie Rad Sołeckich z terenu gminy Ryczywół.  Podczas spotkania  uczestnicy poznali tajniki skutecznej negocjacji, prowadzenia spotkań, efektywnej komunikacji oraz zdobyli wiedzę z zakresu rozdysponowania funduszu sołeckiego.

Zarówno nowy wybranym sołtysom oraz tym, którzy  sprawują tę funkcję od kilku lat, zdobyta wiedza  znacznie ułatwi  pełnienie tej ważnej funkcji.

Dodaj komentarz