Nowy zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

19 grudnia odbyło się  wyborcze Walne Zebranie Członków LGD  Kraina Trzech Rzek. Małgorzata Najdek – wiceprezes LGD złożyła sprawozdanie z działalności zarządu mijającej kadencji.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca – Maria Koralewska. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski podziękował w imieniu członków LGD  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia   oraz  rozwoju obszaru.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory prezesa i wiceprezesów stowarzyszenia.

Na prezesa zarządu zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Najdek, dotychczasowej wiceprezes LGD – w wyniku głosowania została ona wybrana jednogłośnie nowym prezesem stowarzyszenia.

Wiceprezesami zostali   Grażyna Foedke z gminy Ryczywół i Andrzej Kosakowski z gminy Murowana Goślina.

Następnie wybrano członków komisji rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Magdalena Swoboda  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Roman Białachowski – wiceprzewodniczacy komisji rewizyjnej

Paweł Bukowski – członek komisji rewizyjnej

Kolejnym punktem porządku obrad były “Wolne głosy i wnioski” w ramach których Małgorzata Najdek  podziękowała  dotychczasowej prezes LGD Renacie Gembiak – Binkiewicz. Do podziękowań dołączyli się wszyscy, licznie przybyli członkowie LGD, życząc jednocześnie p. Renacie samych sukcesów w nowej roli – wójta Gminy Ryczywół. Pani Wójt, nie kryjąc wzruszenia, również podziękowała wszystkim za współpracę.

Na koniec spotkania zarząd zaprosił wszystkich na drobny poczęstunek. Każdy członkek otrzymał nowy kalendarz LGD na 2015 rok i życzenia świąteczne.

Dodaj komentarz