Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – druk kalendarza ściennego

W związku z rozstrzygnięciem procedury zapytania ofertowego  w sprawie druku kalendarza ściennego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: girit group GRUPA REKLAMOWA w kwocie  3.306,63 zł (brutto)

Dodaj komentarz