Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu szkoleniowym dla moderatorów odnowy wsi, w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która pełnić będzie rolę moderatorów odnowy wsi tj. specjalistów wspierających społeczności lokalne w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach uczestniczących w programie.

Do udziału zostaną zapraszone osoby, które wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Instytucji  wdrażającej zależy na współpracy z osobami, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_moderatorzy-odnowy-wsi

Dodaj komentarz