Informacja o planowanym do wykonania zadaniu – rajdy rowerowe

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

1. Usługa cateringowa dla 30 osób ( w trzech terminach podczas 3 rajdów rowerowych, w miejscowościach Oborniki , Murowana Goślina , Ryczywół )
Kiełbasa 1 porcja/os
Ketchup Musztarda
Bułka
Napoje
Zupa grochowa

Dostarczenie naczyń jednorazowych

2. Ubezpieczenie 30 uczestników rajdów rowerowych.

– polisa od następstw NNW i OC, koszty leczenia i assistance podczas rajdu rowerowego

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 6 listopada 2014r r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

adanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” – ” Szlak Ukrytych Skarbów”

Dodaj komentarz