Regionalny Konkurs Grantowy 2014 „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy 2014, realizowany w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenu miejscowości liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Działania zaplanowane w projekcie powinny być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat.
Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty 7500 zł.
Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku o godz. 12.00.
Wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2014 można składać tylko za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków, który znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl.
Informacji na temat Regionalnego Konkursu Grantowego udziela Stowarzyszenie Instytut Zachodni, działając w imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jako Partner Regionalny programu, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, tel. 61 667 53 49.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Dodaj komentarz