Informacja o planowanym do wykonania zadaniu – druk broszury

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Druk broszury  wraz z dostawą do Obornik, Łubowa, Chodzieży, Suchego Lasu i Wągrowca

Format B6 (116×165 mm)

Strony zszywane po dłuższym boku

48 stron + 4 strony okładki ( papier kredowy gramatura 135g/ m2, okładka 300g/m2)

Druk pełen kolor

Okładka zabezpieczona lakierem depresyjnym

Nakład: 5000 szt.

Materiały informacyjne do druku zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 10 października 2014r r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” – ” Szlak Ukrytych Skarbów”

Dodaj komentarz