Wspieramy rozwój stowarzyszeń

LGD Kraina Trzech Rzek  wraz z Centrum PISOP zorganizowali dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  spotkanie informacyjne dotyczące źródeł finansowania działalności stowarzyszeń.
25 września, w gościńcu Gryszczeniówka spotkali się reprezentanci NGO z obszaru Powiatu Obornickiego i gminy Murowana Goślina. Przedstawicielka PISOP – p. Katarzyna Jasik zapoznała zebranych z ogólnymi zasadami pozyskiwania środków z m.in. mikrodotacji FIO, zbiórek publicznych, darowizn, sponsoringu, funduszy unijnych (w tym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER). Szczegóły dotyczące każdej z tych możliwości będą omawiane podczas kolejnych spotkań, bowiem uczestnicy pierwszego spotkania mają prawo do nieodpłatnego korzystania ze szkoleń, warsztatów i doradztwa indywidualnego świadczonego przez PISOP.

Spotkanie organizowane w ramach projektów:

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” oraz „Rada Pożytku do STANDARDowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Dodaj komentarz