Trwa ocenia wniosków złożonych w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

W sumie złożono ponad 360 ofert, z czego 70% zostało złożonych przez grupy nieformalne!

Zakończono już pierwszy etap oceny formalnej – 212 ofert zostało już przekazanych do oceny merytorycznej!

Kilkadziesiąt projektów wymaga poprawy błędów formalnych (nie wypełnione oświadczenie w zakresie kwalifikowalności VAT, brak podpisów pod ofertami, brak wymaganych załączników). W tych przypadkach istniała możliwość uzupełnienia. Wszyscy Projektodawcy otrzymali już informację drogą mailową o konieczności poprawek.

Trwa ocena merytoryczna, na potrzeby której Centrum PISOP powołało zespół ekspertów, którzy wybiorą projekty do dofinansowania.

W skład Komisji Oceny Projektów weszli przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproszono także przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych oraz kilku firm. W sumie projekty oceniane są przez ponad 30 osób.

Dodaj komentarz