Ponad 32 tys. zł uzyskały stowarzyszenia i grupy nieformalne w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara”

Wiemy już, kto uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu PISOP „Wielkopolska Wiara”, koordynowanego na terenie powiatu Obornickiego przez prezes LGD Kraina Trzech Rzek, p. Renatę Gembiak-Binkiewicz.

 • Grupa nieformalna Rodzice Golnicy, wspierana przez KS Golnica Ryczywół uzyskała 4.960 zł na realizację projektu “Aktywnie i bezpiecznie”.
 • Ryczywolskie stowarzyszenie AleBabki  uzyskało 5.000 zł na projekt “Dzielimy się tym co potrafimy, dzieląc się integrujemy – warsztaty rękodzieła i kulinarne”.
 • Wspierana przez stowarzyszenie Nasza Lipa grupa nieformalna „Klub pod Lipą” z Lipy zrealizuje projekt “Klub pod lipą” (4,200 zł dofinansowania),
 • grupa nieformalna „Aktywne Kobiety”  z Ludom zdobyła 5.000 zł na projekt “Szlakiem skarbów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego”.
 • Grupa nieformalna z Owczegłów, koordynowana przez p. Ilonę Dajema uzyskała  4.177 zł na projekt “Integracja na Harcerskiej”.
 • Grupa nieformalna z Ciesiel, prowadzona przez p. Michała Gromanowskiego zdobyła 4.061 zł na projekt “Cyfrowy świat”.
 • Stowarzyszenie Kobieca Grupa Działania  Fanaberia  zrealizuje projekt “Fanaberia rozwija skrzydła”, korzystając z 5.000 zł dofinansowania.
 • Stowarzyszenie Siedlisko pozyskało 4.000 zł na „Wyposażenie Salki Edukacyjno Historycznej w miejscowości Ruks Młyn”

Stowarzyszenia i grupy nieformalne z naszego obszaru uzyskały w sumie 32 198,00  zł.   dofinansowania. Do każdego projektodawcy, który otrzymał dofinansowanie PISOP  prześle e-maila, w którym wnioskodawcy zostaną poinformowani o koniecznych zmianach w projekcie. Po przesłaniu korekty zostaną podpisane umowy dofinansowania i przelane środki!

Łącznie PISOP udzielił  w Wielkopolsce 129 mikrodotacji na łączną kwotę 599 986,28 zł dla

 • 84  grup nieformalnych
 • 5  nieformalnych grup samopomocowych
 • 40  młodych organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz