Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Stobnicy

W minioną sobotę, 30 sierpnia odbyło się otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej
w Stobnicy. Zrealizowana inwestycja dofinansowana była z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek
w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 500 tys. złotych.
W uroczystym otwarciu uczestniczyła Prezes LGD Kraina Trzech Rzek Renata Gembiak – Binkiewicz, która złożyła na ręce Pani Sołtys Marii Sahan oraz wszystkich mieszkańców Stobnicy wyrazy uznania dla wykonanej pracy życząc dalszych sukcesów w poszukiwaniu możliwości rozwoju społeczności lokalnej,  także za pośrednictwem lokalnej grupy działania .

Jesteśmy pewni, że  nowo wybudowana świetlica będzie prawdziwym centrum aktywności społecznej oraz miejscem realizacji wielu ciekawych inicjatyw.

Dodaj komentarz