60 LAT KOŁA PZŁ 52 „SZARAK” W POPÓWKU

Koło Łowieckie „SZARAK” w Popówku powstało w 1954 r. Aktualnie gospodaruje
na obszarze 5700 ha – głównie pól. Zrzesza aktualnie 35 członków i 3 stażystów.
W całym okresie swojego istnienia wielką wagę przywiązywało do pracy
z mieszkańcami terenu, na którym prowadzi działalność łowiecką. Prowadzi współpracę ze szkołami podstawowymi w Chrustowie, Górce, Sycynie oraz z Zespołem Szkół Specjalnych z Szamotuł. 

Koło z szacunkiem traktuje pracę rolników, uczciwie szacując szkody poczynione w uprawach przez zwierzynę łowną.

Stanica Koła w Niemieczkowie jest udostępniana wsiom Niemieczkowo, Przeciwnica, Sławienko na imprezy wiejskie. Miejsce to wykorzystują dzieci na biwaki, ogniska itp.

Od 10 lat Koło prowadzi projekt edukacyjny „LEŚNE SPOTKANIA”, który corocznie poświęcony jest innemu gatunkowi zwierzyny. Dzieci poznają mieszkańców lasu pisząc opowiadania, rymowanki, rysując , malując oraz wykonując prezentacje multimedialne. Podsumowaniem roku współpracy jest „Rajd do Niemieczkowa” odbywający się w połowie maja, gdzie najaktywniejsi uczniowie są nagradzani.

W 2012 r. Koło skorzystało w ramach programu LEADER z funduszy unijnych.

Starsze dzieci z SP Chrustowo i SP Objezierze odwiedziły wilki w Stobnicy,
a młodsze, również z SP Sycyn, poznały izbę i ścieżkę dydaktyczną w Nadleśnictwie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe koszulki i plakietki.

Dzieci z Chrustowa i Zespołu Szkół Specjalnych z Szamotuł, z którym Koło również współpracuje, przy udziale myśliwych i pomocy Nadleśnictwa zlikwidowały dzikie wysypiska śmieci w Chrustowie i posadziły w tym miejscu drzewa i krzewy.

Koło „SZARAK” jako jedyne z 9 kół działających na terenie powiatu obornickiego

uczestniczy w programie Marszałka Wielkopolskiego – Introdukcji zwierzyny drobnej.
W ostatnich 4 latach Koło zasiedliło tereny, na których gospodaruje 150 zającami
i 40 bażantów.

Rocznie myśliwi pozyskują kilkanaście jeleni, danieli, ponad 100 dzików, około 80 saren
i kilkadziesiąt drapieżników.

W 2013 r. Koło otrzymało medal „Zasłużony dla ziemi obornickiej” oraz od kapituły

Statuetkę „Lasom przyjaźni”.

Z okazji 60-lecia Zarząd Okręgu PZŁ nadał Kołu sztandar a Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ nadała najwyższe odznaczenie „ZŁOM”. Oba wyróżnienia wręczył uczestniczący
w uroczystościach Przewodniczący Zarządu Okręgowego ZBIGNIEW ZIELIŃSKI. Przewodniczący wręczył też medale myśliwym: Rafałowi Stawickiemu, Zygmuntowi Klupczyńskiemu, Mieczysławowi Kurzawie, Michałowi Nowakowi oraz Marianowi Piaseckiemu. Szef naganiaczy Witold Ignasiak otrzymał Medal „Za zasługi dla wielkopolskiego łowiectwa”.

Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Obornik TOMASZ SZRAMA gratulował wspaniałej współpracy z wsiami na terenie, których działa Koło.

Darz Bór Mieczysław Kurzawa

Dodaj komentarz