Piszemy projekty o mikrodotacje do programu "Wielkopolska Wiara"

Ponad 30 osób z terenu gmin Oborniki, Ryczywół, Rogoźno i Murowana Goślina, wzięło udział w czwartkowym spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wnioskowania przez stowarzyszenia i grupy nieformalne o  5.000 zł  na realizację społecznych projektów.

Reprezentująca PISOP  p. Katarzyna Sulejewska i prezes Krainy Trzech Rzek  p. Renata Gembiak-Binkiewicz, pełniąca funkcję ambasadorki programu na terenie Powiatu Obornickiego, zachęcały przedstawicieli stowarzyszeń i grup nieformalnych do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie zaplanowanych zadań.

Uczestnicy spotkania mają czas do końca przyszłego tygodnia na napisanie wniosku i przygotowanie załączników. W tym celu niezbędne jest skorzystanie z dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej PISOP.

Znajdziecie tam Państwo:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Definicje – wyjaśniamy pojęcia stosowane w Regulaminie

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty – który musimy wypełnić, aby ubiegać się o Mikrodotację

Załącznik nr 3 – Budżet Projektu – który musimy obowiązkowo opracować i załączyć

Załącznik nr 4 – wzór Kart Oceny Formalnej – na tej podstawie oceniany będzie wypełniony formularz, czy oferta nie zawiera błędów proceduralnych uniemożliwiających dalszą ocenę

Załącznik nr 5 – wzór Karty Oceny Merytorycznej – na tej podstawie oceniany będzie projekt merytorycznie, czyli treść oferty, nasz pomysł i jego opracowanie

Załącznik nr 6 – wzór Porozumienia o Współpracy – dla Grup Nieformalnych lub Samopomocowych składających ofertę za pośrednictwem Patrona

Załącznik nr 7 – wzór Porozumienia dotyczącego powołania Grupy Nieformalnej lub Grupy Samopomocowej – dla każdej Grupy Nieformalnej i Samopomocowej bez osobowości prawnej

Załącznik nr 8 – Schemat Planu Rozwoju Organizacji – czyli wskazówki dotyczące poszczególnych elementów planowania

Deklaracja członkowska – grupy nieformalne

Opis celów – grupy nieformalne

Skrypt ABC tworzenia projektu – czyli bardzo szczegółowo, krok po kroku opisane poszczególne elementy projektu. Bardzo przydatny poradnik!

Wykaz powiatów – na terenie których nie ma siedziby Projektodawcy, który w 2014 roku realizuje projekt ze środków P FIO:
W Powiecie Obornickim w bieżącym roku LGD Kraina trzech rzek realizowała projekt dofinansowany ze środków FIO!

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Przypominamy, że podczas oceny wniosku 3 punkty zostaną przyznane, jeśli projekt był konsultowany z Doradcą projektu!
W tym celu należy  umówić się na konsultacje  z panią Kasią Sulejewsją – tel. 534 205 699, katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl

Dodaj komentarz