Mikrodotacje – "Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa"

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania.

Regulamin konkursu mikrodotacji wielkopolska wiara

ABC tworzenia projektu

definicje_fio-1

formularz oferty_fio

karta oceny formalnej_fiokarta oceny merytorycznej_

fioPrezentacja WIELKOPOLSKA-WIARA

budżet projektu_pfio

wzór porozumienia o współpracy z patronem_fio

wzór porozumienia powołania grupy nieformalnej_fio

Dodaj komentarz