Wystartuj !!!

Centrum PISOP ogłosiło konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe mogą pozyskiwać środki na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu itp.

Mikrodotację można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagane jest 10% wkładu własnego. Nie musi on jednak być finansowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada 2014 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty na specjalnym formularzu wniosków najpóźniej do 25 sierpnia 2014 roku, do godziny 15.00.

Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie miał szansę skonsultować swój pomysł z doradcą w swoim subregionie lub doradcą wojewódzkim. Za skorzystanie z takiego wsparcia będzie można otrzymać dodatkowe punkty.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Dodatkowych informacji na temat konkursu

od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00,

udzielają:

Katarzyna Sulejewska – katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl, tel. 61 851 91 34;
Monika Pawlak – monika.pawlak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86;
Joanna Jękot – Łaźniak – mikrodotacje@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86.

Dodaj komentarz