Wynik otwarcia ofert na budowę zestawów architektury turystycznej

W dniu dzisiejszym przedstawiciele lokalnych grup działania realizujących w partnerstwie projekt pt. “Szlak Ukrytych Skarbów” dokonali wyboru wykonawcy zadania polegającego na budowie 37  zestawów architektury turystycznej.

Zadanie realizować będzie firma ALT – DREW. 

ogłoszenie o wyniku otwarcia ofert

W ramach projektu zbudowane zostaną wiaty wyposażone w zestawy ławostołów, stojaki do rowerów i kosze na śmieci. Będą mogli z nich korzystać turyści, uczestnicy rajdów pieszych i rowerowych. Dzięki udostępnieniu małej architektury promowane będą nasze “skarby”, czyli miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym i rekreacyjnym.

Dodaj komentarz