Wraz z partnerskimi LGD utworzymy Szlak Ukrytych Skarbów

W piątek, 25 lipca prezes LGD Kraina Trzech Rzek  – Renata Gembiak-Binkiewicz  podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Panią Emilię Dunal  -Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowę na realizację projektu współpracy pt. Szlak Ukrytych Skarbów (SUS).

Projekt realizowany będzie przez LGD Kraina Trzech Rzek w partnerstwie z 4 wielkopolskimi lokalnymi grupami działania: Światowid, Leader Suchy Las, Dolina Noteci i Dolina Wełny.

Celem projektu jest promocja miejsc  i obiektów atrakcyjnych pod względem turystyczno – rekreacyjnym, zachęcenie zarówno mieszkańców jak i turystów do ich odwiedzania. W tym celu powstanie 37 wiat turystycznych, wyposażonych w 2 komplety ławo – stołów,  kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.  Dodatkowo w każdej wiacie zostanie umieszczony tablica informacyjna, która zawierać będzie informacje dotyczące skarbu oraz całego szlaku. Dodatkowym elementem promocyjnym będzie publikacja informatora oraz albumu topograficznego.

Dodaj komentarz