Uwaga beneficjenci małych projektów

Zachęcamy  beneficjentów wszystkich działań (rolników, przedsiębiorców, wnioskodawców małych projektów) do korzystania z nieodpłatnej pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatność, udzielanej przez pracowników biura LGD Kraina Trzech Rzek.

Uprzejmie przypominamy, iż dla wniosków o płatność dla małych projektów, składanych od 5 maja 2014 r., obowiązuje nowy formularz.

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełnienia w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek o płatność – wersja 8z

Instrukcja Wniosku o Płatność  do wersji 8z

Załącznik 16 – wersja 8z

Załącznik 21b – wersja 8z

Załącznik 21d – wersja 8z

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodna przetwarzanie danych osobowych

Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć sprawozdanie z realizacji operacji. Formularz i instrukcję jego wypełniania znajdziecie państwo na stronie UMWW.

Wdrażanie LSR – Małe Projekty
Wdrażanie LSR – Odnowa

Dodaj komentarz