Trwa realizacja kolejnego Małego Projektu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Oborniki rozpoczęła realizację kolejnego projektu dofinansowanego z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek  w ramach działania Małe Projekty pt: „Opracowanie kompleksowej oferty turystyki weekendowej w gminie Oborniki”. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i  wykonane materiały promocyjne tj.  przewodnik  turystyczny z opisem bazy atrakcji turystycznych w gminie Oborniki, plakaty, billboardy,  pocztówki oraz ulotki promocyjne.
Gmina Oborniki na realizację tego przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie ze środków LGD Kraina Trzech Rzek w kwocie 13 500,00 zł.


Dodaj komentarz