Jednogłośne absolutorium dla zarządu LGD

18 czerwca odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, podczas którego podjęto następujące  uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego zarządu LGD Kraina Trzech Rzek, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Walne zebranie członków podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto podczas środowego zebrania zarzad przedstawił podsumowanie wdrażania LSR, w zwiazku z zakończonymi naborami wniosków w perspektywie finansowej 2007-2013. Uczestnicy WZC dowiedzieli się również o najbliższych planach działania LGD .

Dodaj komentarz