EUROmajówka – świętowaliśmy 10 rocznicę przystąpienia Polski do UE

1 maja świętowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Ryczywołu i gośćmi z innych gmin 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezes zarządu Renata Gembiak-Binkiewicz i wiceprezes Małgorzata Najdek zaprezentowały osiągnięcia LGD w zakresie aktywizacji mieszkańców, rozwoju gospodarczego i turystycznego oraz promocji walorów Krainy Trzech Rzek. Imprezę uświetniły występy lokalnych zespołów, stoiska organizacji pozarządowych i degustacja “unijnych” oraz regionalnych potraw.

Beneficjenci przedstawili  swoje projekty, dofinansowane z budżetu LGD w ramach PROW, prowadząc warsztaty rękodzieła i doświadczenia chemiczne, budując budki lęgowe dla ptaków oraz prezentując zakupione na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej sprzęty.
Do tej pory do Lokalnej grupy Działania wpłynęło ponad 220 wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach 4 działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi na łącznie ponad 10 mln zł.
Większość z nich została przez członków Rady LGD wybrana do finansowania.
Obecnie beneficjenci zrealizowali już i rozliczyli wnioski na łącznie ponad 2,3 mln zł.
Realizacja pozostałych projektów zostanie zakończona do końca 2014 roku.

Dodaj komentarz