Ankieta ewaluacyjna za 2013 rok

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

 Zgodnie z zapisami LSR, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania ewaluacji, której wyniki pozwolą na określenie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez naszą LGD.

 Podobnie jak w zeszłym roku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie  ankiety ewaluacyjnej.

 Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do biura LGD (Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, pok. 30) osobiście, pocztą lub elektronicznie (biuro@kraina3rzek.pl, malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl) do 31 maja 2014.

 Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione podczas Walnego Zebrania Członków, w dniu 10.06.2014.

Prosimy o terminowe i szczere wypełnienie ankiety.

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

ankieta ewaluacyjna za 2013 – pdf

ankieta ewaluacyjna za 2013 do edycji

Dodaj komentarz