Aktualizacja dokumentów

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty aplikacyjne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z z dnia 21.05.2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 8z z dnia 21.05.2014 r.

WoP Adobe Reader do edycji (.pdf) – wersja 8z

Załącznik 16 do edycji (format Excel) – wersja 8z

Załącznik 21b do edycji (format Excel) – wersja 8z

Załącznik 21d (.pdf) do edycji (format Excel) – wersja 8z

Dodaj komentarz