Staramy się o dofinansowanie na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie z PROW projektu pt. „Szlak Ukrytych Skarbów” (SUS).
Kraina Trzech Rzek jako pomysłodawca i koordynująca LGD zaprosiła do współpracy przy projekcie 4 sąsiednie lokalne grupy działania.

Operacja będzie polegać na utworzeniu szlaku promującego miejsca i obiekty  stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne, do tej pory mało znane, stąd w tytule projektu ukryte skarby. Myślą przewodnią szlaku jest możliwość pokonywania odległości pomiędzy “skarbami” SUS-ami, czyli jednodniowymi rajdami rowerowymi. Aby uatrakcyjnić trasę, zaplanowano wybudowanie przy każdej atrakcji wiaty drewnianej, z której  uczestnicy rajdów będą mogli korzystać podczas zwiedzania “skarbów” oraz postojów. Pomimo dużej rozciągłości geograficznej szlak będzie stanowił zwartą całość, dzięki montażowi tablic informacyjnych we wiatach oraz publikacji informatora i albumu, które zostaną rozdysponowane podczas uroczystości otwarcia szlaku (rajd rowerowy) oraz innych imprez i targów turystyczno-rekreacyjnych, w których weźmie udział LGD.

W ramach projektu powstanie łącznie 37 drewnianych wiat, wyposażonych w 2 komplety ławo-stołów, stojak rowerowy i kosz na śmieci. W każdej wiacie zamocowana zostanie też tablica informacyjna, zawierająca ogólne informacje o szlaku i szczegółowe informacje na temat danego “skarbu”, czyli miejsca lub obiektu, który promuje.

Złożony wniosek o dofinansowanie opiewa łącznie na ponad 590 tys. zł, z tego ponad 134 tys. zł zostanie poniesione z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek.

LGD Kraina Trzech Rzek wybuduje 9 wiat w: Starczanowie, Uchorowie, Wojnówku, Pacholewie, Żukowie, Obornikach, Lipie, Boruchowie i Ryczywole.
Aby umożliwić realizację projektu niezbędne było użyczenie przez gminy terenu pod wiaty. Ostatnie umowy użyczenia podpisali w tym tygodniu Prezes LGD Kraina Trzech Rzek  Renata Gembiak-Binkiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Lokalne Grupy Działania rozpoczną jak najszybciej realizację projektu aby już w tym sezonie turyści i mieszkańcy mogli korzystać z wiat podczas pieszych i rowerowych wycieczek.

Dodaj komentarz