Kongres Liderów

W minioną sobotę aktywnie działający liderzy wiejscy, przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu „Krainy Trzech Rzek” spotkali się na zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kongresie Liderów”.  Spotkane... Read More