Kongres Liderów

W minioną sobotę aktywnie działający liderzy wiejscy, przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu „Krainy Trzech Rzek” spotkali się na zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kongresie Liderów”.  Spotkane okazało się świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy społecznikami, wzajemnej inspiracji zrealizowanymi projektami oraz uzyskania informacji o wsparciu dla organizacji pozarządowych oferowanym przez LGD Kraina Trzech Rzek,  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działający przy Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz poznańskie stowarzyszenia: Regionalne Centrum NGO Poznań i Centrum PISOP.

Wiceprezes zarządu – Małgorzata Najdek przedstawiła dotychczasową działalność LGD Kraina Trzech Rzek na rzecz rozwoju aktywności społecznej, m.in. wsparcie przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń, spotkania dla lokalnych liderek, szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, pomoc przy wnioskowaniu, realizacji i rozliczaniu małych projektów finansowanych z budżetu LGD w ramach PROW.

Pani Renata Grześkowiak-Sternalska, Kierownik Sekretariatu Regionalnego KSOW  przypomniała przedsięwzięcia realizowane wspólnie z LGD Kraina Trzech Rzek na rzecz osób i grup działających na naszym terenie np. „Szkołę Liderek Rozwoju Lokalnego”,  stoiska na targach turystycznych, wsparcie finansowe podróży studyjnej, organizację szkoleń i konferencji. Pani Kierownik zaprosiła organizacje do korzystania z nieodpłatnego doradztwa prawnego i finansowo w UMWW (szczegóły w załaczonej prezentacji)

Zebrani wysłuchali prelekcji przedstawicieli doświadczonych  stowarzyszeń, z powodzeniem od lat realizujących projekty, w tym również dofinansowane ze środków UE za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek. Dokonania swoich organizacji  zaprezentowali: p. Monika Ewert (Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie), p. Mieczysław Kurzawa (Koło Łowieckie „Szarak”), Mariusz Nowacki (Klub Sportowy Golnica Ryczywół). Również niedawno powstałe stowarzyszenia miały się czym pochwalić. O wielu ciekawych inicjatywach opowiedziały: p. Magdalena Lamentowicz (Kobieca Grupa Działania „Fanaberia”), Joanna Mazur (Rożnowo Razem) oraz Anna Jęśko (AleBabki).

Jako ostatnia  zaprezentowała się p. Roksana Czaja,  prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Mały Elf”, którego celem jest m.in. wspieranie działalności Koncert Obornickiej Orkiestry Dętej.

Na koniec spotkania orkiestra pod batutą p. Krzysztofa Warguły, udowodniła ponad półgodzinnym koncertem, że warto inwestować w młodzież i dzieci, które pod czujnym okiem dyrygenta i kolegów z zespołu zdobywają umiejętności muzyczne.

Uczestnicy kongresu mogli też podziwiać dekoracje i ozdobne przedmioty wykonywane m.in. przez podopiecznych WTZ z Wiardunek , Aktywne Babki z Rakowni, młodzież działającą w Akademii Wiedzy Tajemnej w Długiej Goślinie, Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzetusza oraz uczestniczki wtorkowych spotkań plastycznych w Ludomach, panie Krystynę Dworczak i Iwonę Pietrzak, Stowarzyszenie Nasza Lipa.

Uczestnicy Kongresu Liderów wyrazili wolę cyklicznego organizowania takich spotkań.
LGD Kraina Trzech Rzek od wielu lat z powodzeniem działa na rzecz aktywizowania społeczności  lokalnej, czego dowodem są chociażby nabory wniosków o dofinansowanie małych projektów. Do tej pory od 25 organizacji pozarządowych wpłynęło do LGD 40 wniosków, na łączną kwotę 613 294,59 zł.

Część z nich nie uzyskała dotacji ale 13 projektów już zostało zrealizowanych i dofinansowanych kwotą ponad 152 tys. złotych. 14 kolejnych projektów jest w trakcie weryfikacji lub czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Z pewnością za rok LGD Kraina Trzech Rzek zaprosi liderów na kolejny Kongres, aby mogli ponownie pochwalić się oni osiągnięciami i zrelacjonować kolejne, udane unijne projekty.

prezentacja Renata Grześkowiak-Sternalska Kongres Liderów Krainy Trzech

prezentacja Renata Gembiak-Binkiewicz

Prezentacja Małgorzata Najdek

AleBabki Prezentacja

Mieczysław Kurzawa – LESNE SPOTKANIA

Nowe możliwości…Stowarzyszenie Rożnowo Razem

prezentacja Golnica Ryczywol

prezentacja Kobiece Fanaberie

prezentacja Liderzy z Długiej Gośliny

Dodaj komentarz