Jak Murowana Goślina wykorzystała 10 lat w UE

23 kwietnia odbyło się w Sali Forum Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie spotkanie, podczas którego podsumowano osiągnięcia Gminy w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Poziom wykorzystania środków unijnych przedstawili m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina p. Tomasz Łęcki i p. Szymon Bielecki – specjalista w Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Podczas spotkania prezentowane były również projekty dofinansowane z PROW w ramach budżetu LGD Kraina Trzech Rzek.
P. Elżbieta Winogrodzka opowiedziała o realizowanych na terenie sołectwa Boduszewo projektach “Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” oraz “Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” .

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni p. Roman Pietrzak  omówił projekty “Każdy z nas ma talent” i “Orientacja na Rakownię.

Dodaj komentarz