Formularz Wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Wersja 4z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta 4z

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa /Następcy prawnego Beneficjenta) – wersja 4z Exel

Instrukcja do wersji 4z

Dodaj komentarz