Przed nami realizacja małych projektów

W poniedziałek, 10 marca odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców małych projektów.

Przypomnijmy, że w tym roku w ramach małych projektów zrealizowane zostaną bardzo różnorodne przedsięwzięcia, m.in. wybudowane zostaną place zabaw w Sycynie, Obornikach i Zawadach, PWiK wyposaży pływalnię w sprzęt sportowy i utworzy stronę internetową promującą atrakcje turystyczne, stowarzyszenie “Siedlisko” utworzy salkę edukacyjną w Ruksie-Młyn, zespoły i orkiestry otrzymają nowe instrumenty i stroje, świetlica w Białężynie zostanie wyremontowana, w Obornikach powstanie punkt widokowy a w Długiej Goślinie siłownia zewnętrzna zaś stowarzyszenia i ośrodki kultury przygotują wiele interesujących szkoleń oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Życząc powodzenia w realizacji planów nie zapominamy o wspieraniu beneficjentów zarówno podczas  realizacji projektów jak i przygotowania dokumentacji na potrzeby składania wniosków o płatność.

Podczas spotkania przedstawiliśmy obowiązki beneficjenta wynikające z postanowień umowy o przyznaniu dofinansowania, zasady wizualizacji zawarte w KSIĘDZE WIZUALIZACJI znaku PROW NA LATA 2007-2013 oraz podstawowe zasady przygotowania wniosku o płatność.

Większość beneficjentów przygotowuje obecnie poprawki do wniosków o przyznanie pomocy, które po wybraniu do finansowania z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek, zostały przekazane do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, celem dalszej weryfikacji.

Liczymy na to, że w kwietniu podpisane zostaną pierwsze umowy o  dofinansowanie i nasi beneficjenci rozpoczną realizację projektów.

Dodaj komentarz