Zaproszenie

Zaprzyjaźniona ”Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje za naszym pośrednictwem o planowanej na 13 maja akcji rozdawania piskląt gęsi gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym, oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich.

Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej. Przedsięwzięcie jest elementem programu IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem Ostrzeszowskiej LGD : nr  tel.: 62/5860320 lub 667777022

Dodaj komentarz