Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym wszystkich wnioskodawców Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw , które odbędzie się 3 marca 2014 r. o godz. 16:00  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Obornikach.

Podczas spotkania omówione zostaną:

– obowiązki beneficjenta wynikające z postanowień umowy o przyznaniu dofinansowania,

– zasady wizualizacji zawarte w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA 2007-2013

– zasady przygotowania wniosku o płatność.

Dodaj komentarz