FIO szansą dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo, podobnie jak w  ubiegłym roku zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe  do składania wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje.

Prosimy o zwrócenie uwagi na priorytet 2:  Aktywne społeczeństwo

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowe informacje

Program FIO (załącznik do Uchwały)

Termin składania ofert: od 07 lutego 2014 r. do 07 marca 2014 r.

Dodaj komentarz