Uwaga beneficjenci

Zgodnie z § 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartej, z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest zobowiązane do... Read More