Spotkanie piernikowe

12 grudnia 2013 r. w budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Obornikach odbyło się„Spotkanie piernikowe”, mające na celu poinformowanie o zasadach działalności LGD, podsumowanie zadań zrealizowanych w 2013 r. oraz omówienie planów na kolejny rok.

Po powitaniu zebranych wiceprezes stowarzyszenia LGD Małgorzata Najdek przedstawiła zadania zrealizowane w roku 2013 w ramach funkcjonowania LGD nabywania umiejętności i aktywizacji mieszkańców.

Kolejnym punktem programu była prezentacja projektów zrealizowanych przez beneficjentów w ramach wdrażania LSR.

Pan Krzysztof Skowroński, inspektor biura pozyskiwania funduszy  Urzędu Miejskiego w Obornikach, opowiedział o projektach, które gmina Oborniki zrealizowała w roku 2013  w ramach działań Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty .

Kolejnym punktem programu była prezentacja projektów zrealizowanych przez Gminę Ryczywół, którą przedstawiła  Pani Magdalena Swoboda, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ryczywół

Pani Barbara Florys Kuchnowska, kierownik Biura Zarządzania Projektami i Rewitalizacji , przedstawiła projekty zrealizowane na terenie Gminy Murowana Goślina w ramach działań: Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty.

Pani Renata Szwarc opowiedziała o projekcie, który zrealizowała w ramach działania Małe projekty
„Wieczór Małych Naukowców”  Kolejną prelegentką była p. Iwona Pietrzak, która omówiła  zrealizowany projekt pt: „ Każdy z  nas ma talent”.

Ostatnim  punktem spotkania było przedstawienie zadań proponowanych przez zarząd LGD do realizacji  w 2014 roku, które omówiła Prezes Lokalnej Grupy Działania Renata Gembiak Binkiewicz.

Cały wieczór umilił koncert zespołu ludowego Maniewiacy, który wprowadził Wszystkich gości w  świąteczną atmosferę.

Dodaj komentarz