O sytuacji kobiet na wielkopolskiej wsi – podczas Kongresu Kobiet

14 listopada odbyła się w Poznaniu kolejna edycja Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.

Panelistkami pierwszej części spotkania, zatytułowanej „Równość i różnorodność w edukacji” były m.in. pani minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pani marszałek Wanda Nowicka, prof. Magdalena Środa, pani Sassa Buregren (autorka „Małej książki o demokracji” oraz pani Solange Olszewska, prezes firmy Solaris Bus & Coach S.A..

Pani Minister Agnieszka  Kozłowska-Rajewicz przypomniała, że już od kilku dziesięciu lat Polska jest zobowiązana wdrażać konwencje  dotyczące równości płaci. Zwróciła uwagę na fakt, iż nawet produkcja zabawek dla małych dzieci ulega stereotypom – dla dziewczynek przygotowywane są różowe lalki i misie natomiast  zabawki rozwijające umiejętności techniczne adresowane są raczej dla chłopców. Pani minister podała przykład Wielkiej Brytanii, gdzie zyski jednej z firm wzrosły o około 40 %, gdy zaproponowali nabywcom nowy produkt – zestaw „Małej chemiczki”.

Pani Solange Olszewska również apelowała o to, aby kobiety zadbały o kształtowanie w swoich córkach umiejętności związanych z wykonywaniem zadań, kojarzonych jako męskie, technicznych i politechnicznych kompetencji, pozwalających na podejmowanie pracy w  zarządach  firm.

W drugim panelu, poświęconym  sytuacji kobiet na wielkopolskiej wsi brały udział m.in. pani minister Zofia Szalczyk, pani poseł Bożena Szydłowska, pani Barbara Czachóra reprezentująca Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, oraz wiceprezes LGD Kraina Trzech Rzek – pani Małgorzata Najdek.

Pani Zofia Szalczyk przypomniała o możliwościach finansowego wsparcia obszarów wiejskich w ramach kończącego się PROW 2007-2013 oraz przedstawiła zawarte w projekcie PROW-u na lata 2014-2020 dwa nowe rodzaje pomocy adresowane do  osób ubezpieczonych w pełnym zakresie KRUS: premia 60 tys. na rozwój przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej oraz 100 tys. złotych na założenie działalność pozarolniczej np. na uruchomienie punktów opieki.

Zachęcała do aktywnego udziału w konsultowaniu innych programów finansowanych z funduszy unijnych, zwłaszcza wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego WRPO, który może mieć wpływ na rozwój wsi np. poprzez zwiększenie puli środków realizowanych w ramach inicjatywy leader.

Doceniła wkład programu Leader, który przy niewielkich środkach do dyspozycji przynosi bardzo duże rezultaty podobnie jak fundusze sołeckie.

Pani Barbara Czachura również zwróciła uwagę na rewelacyjnie wykorzystywany przez sołtyski fundusz sołecki, podkreśliła przy tym znaczenie dostępu do Internetu na wsi, pozwalającego na sporządzenie i wykorzystywanie baza e-mailowej mieszkańców sołectwa do szybkiego docierania z informacją.

Pani poseł Szydłowska omówiła postęp w pracach nad ustawą o sprzedaży bezpośredniej, dającej szanse na wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla rolników chcących prowadzić bezpośrednią  sprzedaż przetworzonych produktów w domu i na targowisku.

Nasza Wiceprezes – Małgorzata Najdek na przykładzie działalności LGD Kraina Trzech Rzek zaprezentowała działalność społeczną i gospodarczą kobiet na obszarach wiejskich. Podkreśliła rolę szkoły liderek organizowaną przez UMWW Departament PROW, która wpłynęła na wzrost samooceny, umiejętności, wiedzy na temat prowadzenia stowarzyszeń, kompetencji społecznych, wnioskowania o fundusze UE. Dzięki współpracy z LGD Kraina Trzech Rzek, powstają nowe stowarzyszenia, które wnioskują do różnych programów o środki na realizację przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturowym. Wspomniała też o paniach, które z powodzeniem zrealizowały wnioski o dofinansowanie na utworzenie albo rozwój działalności gospodarczej lub zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym.

Dodaj komentarz