Sukces LGD na konferencji Wielkopolska euro-PROW-incja

17 października  br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencją Wielkopolska euro-PROW-incja, zorganizowana przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wójtowie, Burmistrzowie,  Starostowie, Prezesi LGD oraz liderki wiejskie z województwa wielkopolskiego.

Konferencję otworzył Pan  Tomasz Bugajski  Członek Zarządu Województwa   Wielkopolskiego.

Konferencja miała na celu  podsumowanie efektów dotychczasowego wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2013.

W konferencji uczestniczyły także przedstawicielki liderek z Krainy Trzech Rzek: Marzena Otolińska, Anna Michałowska, Lucyna Białachowska, Bożena Kubiatowicz, Monika Olech, Iwona Pietrzak, Justyna Clark, Elżbieta Dziel, Jolanta Popiołkiewicz, Magdalena Czyż, Halina Jerzewska, Mróz Karolina, Krystyna Dworczak, Maria Kistowska,  Renata Gembiak – Binkiewicz , Karolina Skowrońska, Małgorzata Najdek oraz przedstawicielki zespołu Maniewiacy.

W pierwszej części  konferencji: Jesteśmy Europejczykami – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – siedem lat z życia wsi Pani Zofia Szalczyk –  pochodząca z Wielkopolski wiceminister rolnictwa podsumowała  dotychczasowy okres wspierania projektów finansowanych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Istotne kwestie sytuacji kobiet w Polsce w kontekście Strategii Europa 2020, omawiały w następnym  panelu tematycznym posłanka Maria Małgorzata Janyska oraz doc. dr Danuta Kitowska.

W drugiej części konferencji – Wielkopolski sukces – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Emilia Dunal przedstawiła stan wdrażania przez Samorząd Województwa  działań w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich w  lata  2007-2013. W kolejnym panelu tematycznym  – Dobre praktyki we wdrażaniu PROW 2007 – 2013 beneficjenci  prezentowali projekty dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na zakończenie drugiej części konferencji Pani Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazała  najnowsze informacje dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020.

W trzeciej części konferencji Liderki rozwoju- Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego jako przykład projektu sieciowego  budującego kapitał społeczny na obszarach wiejskich zaprezentowano projekty zrealizowane przez uczestniczki Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego.

Na zakończenie konferencji  Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i wyróżnienia laureatkom konkursów dla uczestniczek Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego pn. „Kobiety w akcji” oraz „Hymn Liderek”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek otrzymała wyróżnienie w konkursie „Kobiety w akcji” na najciekawsze działania zrealizowane przez uczestniczki Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2012 za projekt : „PODRÓŻ STUDYJNA Liderki i Landfrauen” , której pomysłodawczyniami były prezes LGD Renata Gembiak Binkiewicz i wiceprezes Małgorzata Najdek.

Podczas konferencji na stoisku Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek zostało zaprezentowane rękodzieło przygotowane przez p. Iwonę Pietrzak, Krystynę Dworczak oraz  Justyne Clark.  Piękne ręcznie wykonane przedmioty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Wszystkim liderkom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu stoiska serdecznie dziękujemy .

Dodaj komentarz