Przed naborem przeszkoliliśmy beneficjentów…

W związku z ropoczynającym się naborem wniosków, przeszkoliliśmy beneficjentów  zainteresowanych ubieganiem się o pomoc w ramach działań: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej oraz  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. By umożliwić wszyskim zainteresowanym udział w szkoleniach, zostały one zorganizowane w Obornikach, Murowanej Goślinie i Ryczywole. Beneficjenci dowiedzieli się o waruknach przyznania pomocy za pośrednictwem LGD,  możliwej wysokości wsparcia oraz nauczyli się wypełniać formularze wniosków.

Dodaj komentarz