Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs „Pożyteczne ferie 2014”!

Przypominamy, że w ostatniej edycji konkursu „Pożyteczne wakacje” dofinansowane zostały projekty w Lipie i Długiej Goślinie. Sukces utworzonych  tam „wystaw staroci” dowodzi, że warto pisać wnioski i realizować zajęcia.

W ramach Pożytecznych ferii 2014 można wnioskować o dofinansowanie zajęć  dla grupy 15 dzieci/młodzieży odbywających się pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

Kilka wytycznych:

– Wnioski można składać do 22 listopada 2013 r. – składanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego).

– projekt realizowany w miejscowości liczącej do 6.000 mieszkańców

– można wnioskować o maksymalnie 2.000 zł

– zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie, przez min. 10 dni

Proponowany zakres zajęć:

– Wypoczynek wakacyjny dla dzieci

– zorganizowanie pomocy dla najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi (chorych, niepełnosprawnych, samotnych)

– pomoc codzienna polegającą na np. robieniu zakupów, posprzątaniu w domu, dokonaniu prostych napraw sprzętu domowego, odśnieżeniu, przyniesieniu drewna lub węgla, załatwieniu spraw na poczcie, urzędzie, pomocy w wyjściu na spacer, przygotowaniu i podaniu posiłku, przeczytaniu gazety, książki, pomocy przy znajdujących w gospodarstwie zwierzętach, a nawet pomoc w opiece nad małymi dziećmi

–   „Godziny głośnego czytania” – czyli nie dłuższe niż 15-20 minutowe głośne czytanie, z podziałem na role, wybranych pozycji z literatury

– zwracanie uwagi na warunki, w jakich przebywają zwierzęta domowe.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:
– prac społecznych związanych z pomocą sąsiedzką, zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty i materiały powinny być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu,
– zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych,
wyżywienia w czasie trwania projektu.

O dotacje w konkursach mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, sołectwa, kluby sportowe (nie związane i nie działające przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

W miejscowości gminnej mogą realizować program tylko te organizacje, które działają samodzielnie i posiadają własne konto bankowe.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/209-rusza-viii-edycja-konkursu-%E2%80%9Epo%C5%BCyteczne-ferie%E2%80%9D

Zachęcam do wnioskowania!

Dodaj komentarz