Forum wielkopolskich LGD

W sobotę 21 września z inicjatywy europosła Andrzeja Grzyba odbyło się forum wielkopolskich LGD. Poza gospodarzem,  na forum pojawili się:  minister rolnictwa Stanisław Kalemba, wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk, przedstawiciel Komisji Europrejskiej z DG AGRI Zbigniew Fąfara, marszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, przedstwieciele LGD z całej wielkopolski oraz lokalne i krajowe media.

Na uwagę zasługuje wystąpienie prezes Sieci Wielkopolskich LGD, Katarzyny Jórgi, która przedstawiła dorobek naszych LGD-ów i ich wkład w rozwój wielkopolskiej wsi, apelując jednocześnie do decydentów o odwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłego okresu programowania.

 Forum zdominowała tematyka przyszłego okresu programowania, a zwłaszcza wielofunduszowości, czyli możliwości pozyskiwania za pośrednictwem LGD środków nie tylko z PROW, ale również z EFS i Funduszu spójności. Decyzję o umożliwieniu korzystania wielkopolskim LGD  z kilku funduszy europejskich, bedzie podejmował zarząd naszego województwa.

Dodaj komentarz