Walne Zebranie Członków uchwaliło nowy Regulamin Rady LGD

22 sierpnia, podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków uchwalono nowy Regulamin Rady LGD. Wprowadzone zmiany dostosowują dokument do zapisów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz zaleceń pokontolnych sformułownych przez UMWW. Dodatkowo zmieniono kryteria wyboru operacji, które bedą miały zastosownie podczas jesiennego naboru wniosków.

Atrakcją zebrania była wystawa dawnych przedmiotów przygotowana przez dzieci i młodzież  z Lipy i Ludomw ramach akcji “Pożyteczne wakacje”.

Regul. Rady WZC 22.08.2013

Dodaj komentarz