WZC udzieliło absolutorium zarządowi

27 czerwca odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, podczas którego podjęto następujące  uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finasowego zarządu LGD Kraina Trzech Rzek, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Walne zebranie członków podjęło również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.

Dodaj komentarz