"Równać Szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  zaprasza do kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego oraz jednocześnie zachęca do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu pt. Jak napisać wniosek w Programie „Równać Szanse”.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności pozwalających zaprojektować ciekawe działania, napisać dobry wniosek o dofinansowanie i prawidłowo skonstruować budżet. Sesje poprowadzą dysponujący wieloletnim doświadczeniem specjaliści w pisaniu wniosków oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych. Te szkolenia pomogą  Państwu w aplikowaniu o środki na działania na rzecz dzieci i młodzieży zarówno w konkursach ogłaszanych w ramach Programu „Równać Szanse”, jak i innych programach. Udział w szkoleniu pozwoli lepiej napisać projekt, dzięki czemu zwiększą się Państwa szanse otrzymania dotacji w ramach Programu „Równać Szanse” edycji 2013.

Szkolenia odbędą się:

· 14 września w Krakowie i Poznaniu,

· 21 września w Warszawie i Gdańsku,

· 28 września w Lublinie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zarejestrowanie się przy pomocy formularza znajdującego się na stronie Programu „Równać Szanse” http://www.rownacszanse.pl/formularze/66 do 29 sierpnia 2013 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie w Krakowie i Poznaniu oraz informacje na temat miejsca szkolenia zostaną wysłane Państwu mailem 30 sierpnia br. Potwierdzenia dla osób zakwalifikowanych na szkolenie w Warszawie, Gdańsku oraz Lublinie zostanie rozesłane 5 września br. Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży pokrywa koszty szkolenia. Dojazd uczestników na szkolenia odbywa się na własny koszt. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie pytania prosimy kierować pod adresem mailowym: rownacszanse@pcyf.org.pl lub pod numerem telefonu (22) 826 10 16.

Dodaj komentarz