Uczestniczyliśmy w Sympozjum Samorządów Uczniowskich Powiatu Poznańskiego

Wczoraj (10.06.2013) w Zespole Szkół  im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie odbyło się Sympozjum Samorządów Uczniowskich Powiatu Poznańskiego. Celem spotkania było propagowanie idei samorządności i integracja samorządów uczniowskich. Zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania swojej działaności młodym ludziom, którzy pracą w samorządach szkolnych poświęcają wiele wysiłku. Zaangażowanie w działalność smorządu uczniowskiego to praca na rzecz  “lokalnej społeczności”. Na spotkaniu w Bolechowie wiceprezesi LGD Małgorzata Najdek i Andrzej Kosakowski przedstawili działalność Krainy Trzech Rzek, zrealizowane projekty oraz podejmowane działałnia aktywizacyjne. Sympozjum zakończyło się występami artystycznymi uczniów zespołu szkół.

Dodaj komentarz