Konkurs dotacyjny „Z PZU po lekcjach” edycja 2013 r.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności. Dotacje zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.

Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne

Dodaj komentarz