Skorygowany formularz Wniosku o Przyznanie Pomocy v.7z. dla działania Małe Projekty

Poniżej zamieszczamy zmieniony, aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (v.7z). Poniższy aktywny formularz wniosku został poprawiony w zakresie edytowalności załączników dla Wnioskodawcy sklasyfikowanego w kategorii „Inny podmiot”.

wopp_413_MP_7z_10052013

Dodaj komentarz