Pozytywna ocena formalna w FIO

Podczas styczniowego spotkania namawialiśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Również LGD Kraina Trzech Rzek złożyła projekt obejmujący cykl zajęć aktywizujacych dla lokalnych liderów. Jest nam miło poinformować, że przeszedł on pozytywnie ocenę formalną, czyli pierwszy etap weryfikacji. Teraz czekamy niecierpliwie na wyniki oceny merytorycznej.

Dodaj komentarz