I Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski w Pile

Liderki z Krainy Trzech Rzek wzieły udział w pierwszym Kongresie Kobiet Północnej Wielkopolski, który odbył się 23 lutego w  Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
Kongres był wspólną inicjatywą wielu lokalnych środowisk w celu wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności dla kobiet mieszkających w północnej Wielkopolsce.
Więcej informacji:  http://www.facebook.com/kongreskobietpila

Dodaj komentarz