Kolejne Małe Projekty będą realizowane w gminie Murowana Goślina

5 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki oraz Skarbnik Romana Dudek podpisali w imieniu Gminy Murowana Goślina umowy dotacji na realizację kolejnych 3 projektów w ramach działania 413 „Małe Projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”
Projekt obejmuje:

–      montaż nowych okien,

–      odnowienie ścian,

–      wybudowanie toalety,

–      organizację aneksu kuchennego,

–      wyposażenie świetlicy w rzutnik multimedialny i ekran.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od maja do października 2013 r.

Łączna wartość projektu wyniesie – 27.304 zł, w tym:

dofinansowanie z PROW – 14.999 zł

wkład z budżetu gminy – 12.305 zł.

2. „Murowana Goślina gminą rowerową – organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”

Przedmiotem projektu  jest organizacja maratonu rowerowego na terenie gminy Murowana Goślina.

Trasa będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Szymankowo, Uchorowo, Białęgi, Rakownia, Kamińsko, Zielonka, Głęboczek, Głębocko, Boduszewo.

Zawody będą dostępne dla wszystkich chętnych na 3 różnych dystansach: mini – ok. 30 km, mega – ok. 60 km, giga – ok. 90 km. Przewidywany jest udział ok. 600-700 osób z całego kraju, w tym kilkadziesiąt z terenu gminy Murowana Goślina. Ponadto przewidziane są zawody rowerowe dla dzieci oraz różne pokazy jazdy na rowerze.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od marca do lipca 2013 r.

Łączna wartość projektu wyniesie – 61.377 zł, w tym:

dofinansowanie z PROW – 24.950 zł

wkład z budżetu gminy – 36.427 zł.

3. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo”

Zakres inwestycji, polegającej na wybudowaniu boiska sportowego obejmował:

–            przygotowanie terenu, w tym: usunięcie krzewów, wyrównanie terenu, nawiezienie humusu, ubicie terenu pod zasiew oraz zasiew trawy;

–            zakup wyposażenia – 2 szt. bramek wraz z elementami do montażu i siatką.

Projekt został zrealizowany w okresie od czerwca do października 2012 r.

Łączna wartość projektu wyniosła – 54.970 zł, w tym:

dofinansowanie z PROW – 20.300 zł

wkład z budżetu gminy – 34.670 zł.

Wraz z ww. dokumentami, Gmina Murowana Goślina podpisała już razem 25 umów dotacji na łączną kwotę ponad 55 mln złotych inwestycji, przy dofinansowaniu w wysokości niemal 17 mln zł.

Ponadto na terenie naszej gminy zrealizowano i są w trakcie realizacji łącznie 42 różne projekty, zwłaszcza infrastrukturalne z dofinansowaniem zewnętrznym o wartości ponad 691 mln zł (z czego niemal 300 mln na terenie naszej gminy przy dofinansowaniu zewnętrznym ponad 176 mln zł oraz udziale finansowym gminy Murowana Goślina w wys. 45 mln zł oraz udziale podmiotów zewnętrznych w wys. 75 mln zł). Instytucje realizujące to m.in.:

– Gmina Murowana Goślina – 25 projektów

– Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – 5 projektów

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 4 projekty

– Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – 1 projekt

– Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 3 projekty

– Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 projekt

– PKP PLK S.A. – 1 projekt

– Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni – 1 projekt

– Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 1 projekt

Barbara Florys-Kuchnowska

Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Rewitalizacji

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

tel. 61 811 88 28, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Dodaj komentarz