Aktualizacja wniosku o płatność w ramach działania Małe Projekty

Uprzejmie informuję, iż ARIMR w dniu 13.02.2013r. dokonała kolejnej aktualizacji – aktywnej wersji wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w wersji 6z.

wop_413_MP_6z_12.02.13

Dodaj komentarz